1960-1970 Feest en droefenis

Dat Ons Genoegen geen feestje voorbij liet gaan is wel te zien aan het feit dat alle mogelijke jubilea groots gevierd worden. Een vereniging die in 1900 is opgericht, bestaat in 1960 zestig jaar en het jubileum werd in mei van dat jaar aangepakt. Op 21 mei was de openingsavond van de feesten. 22 mei was de eerste dag van het concours dat gehouden werd door Ons Genoegen. Er werd begonnen met een marswedstrijd en ‘s middags begon het concours. Het jeugdkorps van Ons Genoegen behaalde het hoogste aantal punten in haar afdeling, namelijk 144 punten.

47055_fanfare_witte_overhemdenOp 25 mei werden de festiviteiten voortgezet. Deze avond was speciaal bedoeld als huldigingavond. Alle oud-leden en kunstlievende leden waren uitgenodigd. Namens het huldigingscomité boden twee kinderen een envelop aan met ƒ 700,-. Daarnaast werd er door zusterverenigingen en anderen enveloppen met inhoud aangeboden. De dirigent bood een mars aan. Op 26 mei was de tweede concours dag. Na de marswedstrijden begon weer het concours. Ons Genoegen behaalde met 314 punten een eerste prijs. Beide concoursdagen werd er ook een erewedstrijd gehouden. Ons Genoegen behaalde met 155 punten een tweede ereprijs, maar het hoogste aantal punten werd behaald door de Herleving uit Zwaag. Zij ontvingen daarvoor de wisselprijs.

Niet alleen als geheel, maar ook individueel scoorde de Wijdenesser fanfare hoge ogen. De heer Klaas Roemer, en ook andere leden van Ons Genoegen, deed regelmatig mee aan solistenconcoursen. Op 24 oktober 1965 deed ook een aantal leden van Ons Genoegen mee aan het solistenconcours te Schagen. De heer Klaas Roemer behaalde beide dagen het hoogste aantal punten, wat een 1e prijs met lof opleverde en de wisselbeker. Tijdens het solistenconcours in oktober 1966 te Landsmeer oogstte de heer Klaas Roemer op alt saxofoon weer een groot succes. Hij behaalde met 191 punten een eerste prijs met lof. Maar ook andere leden van Ons Genoegen wisten prijzen in de wacht te slepen.

Ook personen die geen instrument bespelen zijn soms onmisbare krachten voor de vereniging. De heer Jb. Dijkman was in 1966 al veertig jaar vaandrig van de vereniging en ontving daarom een standaard met inscriptie ontving. Daarnaast deed hij veel voor de vereniging. Zo wist hij in de jaren 40-45 door persoonlijk contact met de dorpelingen een flink bedrag voor de verenigingskas bijeen te brengen. Tevens wist hij het aantal kunstlievende leden te verhogen. Ook was hij degene die samen met zijn vrouw de Taai Taai-actie op poten zette en deze werd van financieel belang voor de vereniging. De actie was een groot succes want deze had ƒ 455,- opgebracht. Dit geld werd in het instrumentenfonds gedaan.

Dirigent Barend Roemer kreeg van de burgemeester op 20 juni 1964 de medaille opgespeld in de orde van Oranje Nassau. Dit voor al zijn werkzaamheden voor het verenigingsleven in Wijdenes en dan met name voor Ons Genoegen. Twee jaar later sloeg het noodlot voor Roemer echter hard toe. In november 1966 werd hij op weg naar Hauwert bij het oversteken van de weg naar Zwaagdijk door een auto gegrepen. Hij liep daarbij een schedelbasisfractuur op. Tijdens de jaarvergadering op 24 november 1966 was Barend Roemer nog steeds niet bij bewustzijn. Dhr. Hartog, dirigent te Venhuizen, bood aan om in te vallen tijdens het ziekbed van Roemer. Dat bleek niet nodig: Klaas Roemer nam de leiding tijdelijk op zich.

Uit het jaarverslag van 1966 - 1967 komt het volgende fragment: “Een verslag te moeten aanvangen met één zozeer trieste notering als deze zal in het verleden zoowel in het heden een vereniging en omstanders weinig te beschoren zijn. Na een wekenlang wijfelen tussen hoop en vrees was maar weer eens gebleken dat een sterk lichaam en gezonde geest het moest afleggen tegen een zooveel sterkere tegenstander die wij allen en iedereen hetzij te vroeg of later zullen ontmoeten.

Zo volgt hier dan de vermelding dat op 8 december 1966 overleed onze dirigent de heer Barend Roemer. In het vooruitzicht zoo langzamerhand een leven te kunnen krijgen niet louter en alleen ten dienste van de verenigingen kwam dat het onverwachte en onherroepelijke slot.

Het medeleven met de familie en de belangstelling voor de overledene was groot. De vele verenigingen en grote kennissenkring in de loop van een ruim 40 jarige muziekloopbaan verkregen toonde haar laatste groet door de vele kransen en bloemstukken als begeleiding bij deze laatste gang op 12 december.

Het bestuur was geheel aanwezig bij het condoleantiebezoek. Bij de teraardebestelling was de geheele vereniging alsmede zeer veel oud leden getuige van deze laatste gang. De bloemstukken van O.G. en de oud leden vonden ook haar plaats op die kleine plek van de regen doordrenkte begraafplaats in Hoogkarspel als laatste getuigen van een leven rijk aan muziek. Als we dan overgaan tot wat men noemt de orde van de dag mogen we wat de vereniging betreft dat voorzitter Klaas Roemer al deze tijd de leiding van de vereniging op zich had genomen.”

Het tijdelijk waarnemen door Klaas Roemer was op 4 maart 1967 afgelopen. Tijdens de winteruitvoering stond Ons Genoegen nog wel onder zijn leiding, maar “Toen was het moment daar waarop de voorzitter de leiding overdroeg aan de heer Daan Koolhaas Bzn. uit Twisk. Evenzoo een telg uit een muzikaal geslacht die behoudens het corps West-Frisia uit Twisk, Ons Genoegen uit Wijdenes als tweede corps heeft te leiden. Na een bezoek van het gehele bestuur aan de heer Koolhaas voor de uitvoering was deze bereid gevonden ook Wijdenes te dirigeren waarvan we hopen dat dirigent en leden tot prettige samenwerking en goede resultaten mogen komen.” Het eerste concours onder leiding van de heer Koolhaas was op 28 mei 1967 te Berkhout en er werd met 336 punten een eerste prijs met lof der jury behaald. De heer Koolhaas en de heer Roemer ontvingen beiden de eerstvolgende repetitie een grammofoonplaat met daarop de gespeelde nummers van het concours.

1968 en 1969 stonden in het teken van de vernieuwing en wel van het instrumentarium. Na overleg met de leden, de Culturele Raad van Noord-Holland, het college van B&W en natuurlijk de Raiffeisenbank werden er vijftig nieuwe instrumenten aangeschaft ter waarde van ongeveer ƒ 28.000,-. Er zouden nieuwe schuiftrombones worden aangeschaft, in plaats van de ventieltrombones, en mevrouw ten Oever-Stapel was benaderd voor de opleiding van de trombonisten, wat zij tegen vergoeding op zich nam. Tijdens de winteruitvoering op 8 maart 1969 werden de nieuwe instrumenten en de omgebouwde instrumenten officieel in gebruik genomen door de overhandiging van een althoorn aan Simon Slagter en een bugel aan Klaas Steen door de nieuwe burgemeester Engelvaart. De burgemeester deed dit vergezeld gaan door een solo op het klokkenspel wat ook nieuw was aangeschaft.