1970-1980 Het nieuwe uniform

Op 12 september 1970 was er een feestavond georganiseerd voor Ons Genoegen vanwege het zeventigjarig bestaan van de vereniging. Er werd begonnen met een gezamenlijke broodmaaltijd en daarna werd de avond voortgezet met spelletjes. Enkele leden hadden een orkestje gevormd en brachten verschillende nummertjes naar voren. Het zeventigjarig jubileum werd gevierd door twee jubileumconcerten te geven, namelijk in Wijdenes en Oosterleek.

 

Jubilarissen in 1975. Van links naar rechts en van boven naar beneden: Grietje Bakker-Kramer, Nico Dijkman, Jan van Huisstede, Dirk Wurkum, Simon Slagter, Dik Schermer, Gerrit Bruijn, Jan Roos, Jaap  Strijbus, Freek Ruiter, Jan BeetsTijdens de jaarvergadering op 11 februari 1971 werd bekend gemaakt dat de heer Klaas Roemer aftreed als voorzitter. Hij was sinds 11 november 1930 bestuurslid, sinds 3 november 1931 secretaris en sinds 7 november 1946 voorzitter. Hij werd tot erevoorzitter benoemd en hem werd de voorzitterhamer aangeboden met een inscriptie van de tijd dat hij voorzitter was. Op 24 februari 1971 ging hij nog wel naar Hoorn in verband met de oprichting van een West Friese Muziekschool. Na een gesprek met het voltallig bestuur besloot Ons Genoegen hier niet aan mee te doen, maar de opleiding door de heer Daan Koolhaas te laten verzorgen in samenwerking met de Stichting Amateur Musici.

Kleding was ook in het begin van de jaren zeventig aan mode onderhevig en Ons Genoegen had een nieuw uniform nodig. Probleem was dat dat geld kostte. Daarom werden er diverse acties georganiseerd, zoals een loterij. Op 18 december was de trekking van de loterij met muzikale medewerking van de Erika Kapel.Het was financieel een succes en de trekkingsavond niet minder. Opbrengst verloting: ƒ 2100,-.

Daarnaast werd het geld van het papier en de vodden ook in het uniformenfonds gestopt.

Na een bespreking in mei van de kledingcommissie en het bestuur met  J. Zwart. kon Ons Genoegen op 8 september 1972 haar nieuwe uniform aan de bevolking presenteren tijdens een gratis concert. Op de repetitieavond van donderdag 21 september deed de voorzitter de mededeling dat iemand uit de gemeente een bedrag van ƒ 1000,- aan Ons Genoegen had geleend zonder rentevergoeding om hoofddeksels bij het uniform te kopen.

Verder was 1975 weer een jubileumjaar. Het 75-jarig bestaan was natuurlijk weer de aanleiding voor een feestje. Alle voorbereidingen begonnen natuurlijk met een jubileumfoto, genomen voor de Stofmolen. Maar de echte festiviteiten startten op 6 juni. Op die datum werd namelijk de veiling met rommelmarkt gehouden. Er waren vierhonderd nummers te veilen en de belangstelling was groot.

In augustus werd een Taptoe gehouden. Medewerking werd verleend door de drumband van de Hoogoven harmonie, St. Pancratius uit Blokker, DWS en Amacitia uit Venhuizen, het Hoorns Harmonie Orkest, drumband Jong Hoorn, Crescendo uit De Weere, West Frisia uit Twisk en majorette peloton en drumband van Crescendo uit Bovenkarspel.

Alle korpsen kwamen in de pauze van het WSW voetbaltoernooi bij het veld aan en speelden daar een gezamenlijke mars onder leiding van de heer Daan Koolhaas. Daarna vertrokken alle korpsen in vlot marstempo naar café het Wapen van Wijdenes voor een consumptie. De jeugd vierde het jubileum met een uitje en wel naar de Efteling en een rondvaart door de Amsterdamse grachten.

Op 13 september 1975 werd de reünie gehouden. Het jeugdkorps en het seniorenkorps gaven elk een concert en daarna was er in het gymlokaal een expositie met foto’s, krantenknipsels, prijzen en andere herinneringen aan 75 jaar Ons Genoegen. Het jubileumprogramma sloot in november met een receptie en een jubileumconcert. Dit concert werd goed bezocht en tevens werden er nog enkele jubilarissen in het zonnetje gezet. Tijdens deze avond overhandigde de heer Lambert Cornelius namens de feestcommissie het jubileumgeschenk wat na aftrek van kosten ƒ 9500,- bleek te zijn. De opbrengst van de veiling, rommelmarkt en contante giften werden samen met het jubileumgeschenk besteed aan het instrumentarium.

Aan het eind van de jaren zeventig gingen voor Ons Genoegen de grenzen open. Op 14 augustus 1978 ontving Ons Genoegen de Kennington Oxford Youth Band, waarvan de leden achter het marcherende jeugdkorps het dorp inwandelden. Na een kort ontvangst werden de leden aan de gastgezinnen voorgesteld. De volgende dag bezocht de K.O.Y.B., begeleid door een aantal bestuurs- en jeugdleden de Zaanse Schans en Amsterdam, waar een rondvaart door de grachten werd gemaakt. ’s Avonds traden zij op in Purmerend tijdens een beoordelingsconcert, waar ook het jeugdkorps aan deel nam. Op 16 augustus verzorgden de Engelse gasten op de Oudhollandse markt nog een aantal concerten en ’s avonds was er een feestavond in Wijdenes met concert en braderie.

Op 29 maart 1979 werd een bijzondere algemene vergadering ingelast. Na het openingswoord werden de concept statuten behandeld en na voorlezing en beantwoording van enkele vragen goedgekeurd met algemene stemmen. Ook het concept huishoudelijk reglement werd op deze wijze behandeld en goedgekeurd. Dit betekende dat per 15 mei 1979 Ons Genoegen ingeschreven werd bij de Kamer van Koophandel onder nummer V624433.

Ook burgemeesters komen en gaan. Meestal was Ons Genoegen bij dat komen en gaan betrokken om de burgemeester te verwelkomen of uit te luiden. Op 2 januari 1979 werd burgemeester Schouwenaar geïnstalleerd. Amicitia speelde bij deze gelegenheid enkele marsen en hun voorzitter voerde namens alle drie muziekverenigingen het woord. Het bestuur van Ons Genoegen moest verstek laten gaan, omdat de wegen onberijdbaar waren vanwege de vele sneeuw. In april was dat gelukkig anders. Toen gaf Ons Genoegen namelijk haar eerste koffieconcert. Er waren ongeveer 120 bezoekers waardoor dit concert uitstekend geslaagd was.

Op 19 augustus vertrok het grote korps voor een dagje uit met de bus. Eerst werd er in Ruurlo een koffieconcert gegeven  en daarna ging de club naar Harderwijk voor een diner. Na het diner werd de heer Daan Koolhaas door de voorzitter toegesproken in verband met zijn 12 ½ jarig dirigenten jubileum. Hij ontving een tegoedbon voor een boerenbruiloft te Wijdenes, inclusief taxi of overnachting.