1980-1990 Mini Kermis en Buitenlandse gasten

Op 30 mei 1980 begonnen de plannen voor de viering van het jubileum gestalte te krijgen. Er werd een begin gemaakt met de ombouw van de bloembollenschuur van de gebroeders Beerepoot tot concertzaal. De brandweer zette de schuur blank waarna een raag- en bezemploeg de schuur vrijwel stofvrij maakte. De gehele week ware gemiddeld vijf mensen bezig met de opbouw en aankleding van de concertzaal. Ons Genoegen kon bovendien nog drie avonden in deze ‘zaal’ repeteren. De festiviteiten begonnen op 6 juni met een dixieland avond waarvoor The Limehouse Jazzband uit Amsterdam en de Max Collies Rythme Aces uit Engeland waren gecontracteerd. Voor deze avond waren 560 kaarten verkocht en de beide orkesten stonden borg voor een zeer geslaagde avond.

1985, Boven v.l.n.r.: Harry van Wijk, Jan Nierop, Jan Boon, Jan van Huisstede, Jan Beets, Jan Balk, Piet Zwier, Gerard Hooyboer, Jan Hooyboer, Sylvia Burger, Nico Druif, Martin Steen, Dik Schermer, Dick Roos, Nico Dijkman, Dik Haan. Zittend: Bas Roemer, Gerrit Bruijn, Jan Roos, Cor Druif, Piet Peereboom, Simon Slagter, Henk Keulen, Piet Smit, Rein Smit, Hannes Keulen. Staande: Rene Laan, Job Welling, Arend Jan Voogd, Jan Ott, Lennard Nicolai, Cor Jan Bruin, Nel Roemer, Sandra Zwier, Ria Bruin, Alie Singer, Monique Ruiter, Annelies Groot, Sandra de Vries, Mieke Beemsterboer, Daan Koolhaas, Eline Beemsterboer, Jorien Burger, Cindy Geiteman, Helen Keulen, Terry Laan, Anneke Bakker. Naar links: Margret Hooyboer, Anita Hooyboer, Diane Mol, Marlies de Rooy, Linda de Rooy, Gijsje Boeke, Pauline ter Burg, Margo Roemer, Conja Ham, Marja van Meulen, Sanne Kramer, Sandra de Jonker, Astrid Hoogewoning, Marja Ruiter, Ineke Cornelius, Tine van Ammers, Reija Ham, Sandy Schermer, Walter Laan, Annemarie Roemer, Sander Hoogewoning, Simone Beemesterboer, Rein Burger, Dik Laan, Tine Zwier. Voor: Michel v/d Velde, Judith Laan, Esther Laan, Barend Roemer, Joeri Ham, Martin Doodeman, Henk de Gier, Rene de Klerk, Arjan Roos, Hans de Jonker, Klaas Bakker, Barbra van Vooren, Marieke Bruijn Aafke Steen.Het jubileumconcert ving op 7 juni om halfacht aan, waarbij het grote korps de spits afbeet. De heer Lambert Cornelius was voor deze avond benaderd als ceremoniemeester en hij nam na een inleidend woord van de voorzitter Jan Hooyboer de leiding over. Tussen de verschillende werken van Ons Genoegen door voerden verschillende sprekers het woord. Tevens werd door een afgevaardigde van de ANUM een aantal onderscheidingen uitgereikt.

In de toespraak van burgemeester Schouwenaar werd niet alleen het muzikale talent van Ons Genoegen, maar ook het organisatie talent geroemd.

Onder leiding van de heer Jan ter Hofstede was er een jubileum commissie gevormd en deze hadden huis aan huis ƒ3.800,- opgehaald, wat symbolisch werd overhandigd. De heer Jan Beerepoot ontving als dank voor het gebruik van de schuur een signaaltrompet met inscriptie. Daarna ging de leiding van de avond over in handen van de Erika Kapel.

Voor zondag waren een tiental muziekkorpsen, drum- en showbands uit de nabije omgeving uitgenodigd die vanuit verschillende punten naar het centrum marcheerden. Jong Hoorn gaf hier nog een show waarna alle deelnemers gezamenlijk de mars ‘Over And Out’ onder leiding van de heer Daan Koolhaas speelden. De feestelijkheden werden in de concertzaal voortgezet met een concert van het Noordhollands Orkest voor Ouderen onder leiding van B. Koolhaas. De belangstelling was zo groot dat er bij de aanvang van het concert rond de 1000 mensen in de zaal waren die dit uitstekende concert met plezier aanhoorden.

“Wijdenes had een weekend achter de rug waarin veel mensen bijzonder hadden genoten en als je weet dat alles zonder wanklank is verlopen en je ziet de 1e en 2e penningmeester met tussen hun in een goed gevulde melkbus als een van de laatste de feestzaal in opperbeste stemming verlaten dan speelt er toch een glimlach om je lippen, verdomd het was een schitterend feest.”

Na een tegenbezoek in augustus 1980 kwam de Kennington Oxford Band van 12 tot 14 juli 1981 voor de tweede maal naar Wijdenes. Op 12 juli werd er een braderie en openlucht concert gegeven voor circa 500 bezoekers. Burgemeester Schouwenaar hield een toespraak en overhandigde bloembollenpakketten. Op 13 juli brachten de gasten een bezoek aan de kaasboerderij en het strand en ’s avonds werd er in Groet een concert gegeven.

In het begin van de jaren tachtig lijkt Ons Genoegen populairder dan ooit. Het orkest trad in 1981 bijvoorbeeld 29 keer in het openbaar op, dus gemiddeld vaker dan eens per 14 dagen, waarbij de opkomst van de leden over het algemeen goed was. Sommige leden vonden zelfs dat nog niet genoeg. De Kluitenkloppers oftewel de Boerenkapel is een kapel die uit de gelederen van Ons Genoegen is ontstaan. Bij sommige festiviteiten gingen De Kluitenkloppers in plaats van Ons Genoegen heen en dat ging dan voornamelijk om bijvoorbeeld carnavalsavonden. Hoe de levensloop van dit bijzondere gezelschap precies is geweest is moeilijk te volgen, omdat er maar af en toe melding van wordt gemaakt. In 1982 gaan de Kluitenkloppers in ieder geval ter ziele. Het saldo ging wegens inactiviteit naar de algemene middelen. Als er weer gestart zou worden, kan door Ons Genoegen muziek gekocht worden.

In 1981 werd Klaas Roemer in het zonnetje gezet, omdat hij zestig jaar lid is van Ons Genoegen. De voorzitter memoreerde zijn muzikale loopbaan, waarin tot uiting kwam dat Klaas Roemer op vele gebieden in de muziek altijd kundig de eerste viool bespeelde. Daarna werd hem een zilveren viooltje met inscriptie overhandigd.

Op 12 en 13 juni 1982 werd door Ons Genoegen een Mini kermis in de schuur van de fa. Gebr. Beerepoot georganiseerd. Naast de gebruikelijke activiteiten werd de dorpsfilm getoond en gaf Ons Genoegen een concert. Dit weekend werd een groot succes en verliep uitstekend.

Later die zomer was het weer tijd voor internationale contacten. Van 4 tot en met 11 augustus 1982 bezocht het Kortedale Blasorkester uit Göteborg uit Zweden Wijdenes. De contacten die in deze week waren opgebouwd, konden uitstekend genoemd worden. Reeds een jaar later ging het jeugdkorps van Ons Genoegen naar Göteborg . Dit uitstapje werd een geweldig succes en er ontstond een hechte vriendschap met vele leden van Kortedale. In 1986 moest Ons Genoegen zelfs afscheid nemen van Sylvia Burger, die in Zweden ging samenwonen met Ulf Thor. Inderdaad, een lid van het Kortedala Blåsorkester.

Op 19 november 1983 gaf het grote korps een concert tijdens de uitvoering van het Driebankoor in de Roode Leeuw te Hem. Een dag later arriveerde St. Nicolaas in de gemeente. Omdat niet het hele korps op de vrachtwagen kon, werd er een aanhangwagen aan gekoppeld. Door het schot hadden de beide korpshelften geen direct contact, hetgeen duidelijk werd door een verschil van drie maten aan het einde van de eerste mars. Hierop nam op iedere wagen een dirigent het heft in handen. Zij onderhielden het contact met elkaar en dus met het orkest. Bijna aan het einde van de route werd gestopt om de hartverwarmers van de families Schermer en Nicolai te nuttigen. Sint en Piet bleken goed op de hoogte van deze Hollandse gewoonte en bleken er niet vies van.

Hoe ouder de vereniging, hoe meer bijzonder de jubilea worden. Op 31 mei en 1 en 2 juni 1985 vierde Ons Genoegen het 85-jarig bestaan. Het begon op 31 mei met de concertavond in de grote schuur van de gebr. Beerepoot. Door een afgevaardigde van de ANUM werden insignes uitgereikt van 12 ½ jaar lidmaatschap tot 50 jaar of meer. Zaterdagmiddag werd er Mini Kermis voor de jeugd gehouden en ’s avond was een optreden van de Limehouse Jazzband en de Free Time Old Dixie Jazzband. ‘s Zondag verleenden dertien muziekkorpsen hun medewerking aan de muzikale rondgang en speelden Concordia Hoogkarspel en de Konkelkapel in de feestzaal. Door alle muziekkorpsen werden twee gezamenlijke marsen gespeeld op het sportterrein. Al met al een zeer geslaagd weekend met een goede promotie voor de amateur muziek.

1990, Grote trom: Hannes Keulen. V.l.n.r. achter: Nico Druif, Jan Hooyboer, Dick Roos, Alie Singer, Arend Jan Bruin, Sandra de Jonker, Cor Druif, Jan van Huisstede, Wouter Miedema, Ria Bruijn, Tine Vis, Trees Bruin, Mieke Beemsterboer, Jan Boon, Therry Laan, Meindert Boon, Susan v/d Knaap, Annet de Greeuw, Ineke de Wit, Sandra de Vries, Aafke Steen, Jan Roos, Gerrit Bruijn, Rene Laan, Reija Ham, Grietje Bakker, Bas Roemer. Dirigent: Daan Koolhaas.Op uitnodiging van Rederij Naco trad Ons Genoegen op 15 juli 1986 trad Ons Genoegen op om de feestelijkheden rond honderd jaar veerdienst Stavoren-Enkhuizen muzikaal te begeleiden. Ondanks de vakantie kon Ons Genoegen 22 muzikanten bij elkaar krijgen om dit concert te verzorgen. Na de boot muzikaal te hebben verwelkomd begaf Ons Genoegen zich ook aan boord en begeleidde de gasten al varend met muziek naar het Buitenmuseum. Onder het genot van een borrel, stralend mooi weer en een envelop voor de kas werd Ons Genoegen weer terug gevaren naar het station.

Op 22 mei 1986 startte een comité, bestaande uit leden van verschillende verenigingen, om een nieuw dorpshuis in Wijdenes voor alle verenigingen van de grond te krijgen. Het ontwerp voor dit gemeenschapshuis werd op 29 september aangeboden aan B&W.

9 mei 1987 was een drukke dag voor Ons Genoegen. ’s Middags bracht het korps een serenade aan de firma Hoek ter ere van de opening van de nieuwe schuur aan ’t Wuiver.

Daarna werd er een serenade gebracht aan het echtpaar Hooyboer voor hun 25-jarig huwelijksfeest. Na wat passen en meten en wat problemen met het openen van het doek, konden het bruidspaar en genodigden naar een klein concert luisteren van jeugd- en seniorenkorps tezamen. Zestig muzikanten in totaal. De nieuwe vice-voorzitter Reija Ham maakte op deze dag haar debuut.

Op 18 maart 1987 werd het dorp opgeschrikt door een hevige brand. De schuur van de gebr. Beerepoot brandde geheel af. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd, maar Ons Genoegen moest een andere ruimte zoeken voor de jaarlijkse Mini Kermis. De opbouw daarvan startte op 9 mei in de schuur van de fam. Hooyboer. Vanaf 13 mei was de vereniging actief om alle rommel op te halen voor de rommelmarkt, waar de Mini Kermis 16 mei mee zou starten. Door de slechte weersomstandigheden werd de rommelmarkt binnen gehouden. De waarzegster was een groot succes tijdens de Mini Kermis. De nieuwe locatie en de vele prima optredens waren goed voor veel positieve reacties. De Bazuin, die in 1986 goed van de grond was gekomen, was nog nooit zo dik geweest.

Op 24 februari 1988 werd er in het Wapen van Wijdenes uitleg gegeven over het nieuwe clubgebouw aan de gymnastiekzaal. Gerrit Bruin vertelde dat er in de laatste maanden meer was bereikt dan in de anderhalf jaar daarvoor. Het gebouw is zo ingedeeld dat er plaats is voor alle verenigingen. Een tapvergunning zou een eendagsvergunning voor een eventueel concert of toneeluitvoering worden. De gemeenteraad zou de dag erna een beslissing nemen.

Op 21 april 1988 begon het Mini Kermis-gevoel al te kriebelen want de rommel werd opgehaald. In de volgende dagen werd hard gewerkt om de schuur van de fam. Hooyboer om te toveren in een gezellig uitziende evenementenhal. En dat lukte want op zaterdag 23 april startte de rommelmarkt op tijd. De avond werd geopend met een concert van het seniorenorkest en gevolgd door de muziekvereniging Harmonie uit Hippolytushoef. De avond werd afgesloten met een rockabilly band. Voor deze gelegenheid was ieder gekleed in stijl en kon een vetkuif worden aangemeten in de ‘kapsalon’ van Aad Haring. Naarmate de avond vorderde kreeg hij het steeds drukker. Door een deskundige jury werd rond middernacht bekend gemaakt dat Gerard Hooyboer Mr.Vetkuif ’88 was en Ellen Braakman miss Petticoat ’88. Op 24 april werd de middag begonnen met een concert van het jeugdkorps. Dit zou tevens het laatste concert in de oude bezetting zijn, omdat een groot deel van de jeugd na de Mini Kermis in het senioren korps zou plaats nemen. De playbackshow die volgde trok weer erg veel publiek. De wisselbeker ging naar de act van Sonja Beemsterboer als Madonna.

De nieuwe schuur van de gebr. Beerepoot werd op 3 juni 1988 geopend en Ons Genoegen bracht een serenade. Daarna werd alles eens goed bekeken. De zaal was keurig versierd en voorzien van bar en podium, omdat voetbalvereniging WSW de volgende dag het veertigjarig jubileum vierde. Ons Genoegen kon zo de volgende dag weer een serenade geven bij de nieuwe schuur.

Tijdens de wielerronde op 19 juni 1988 nam Ons Genoegen weer deel aan de reclamekaravaan. Deze werd dat jaar in zo’n record tempo gereden, dat er maar twee marsen gespeeld konden worden. Helaas werden daar geen prijzen voor uitgereikt. Dat was het jaar erop tegengesteld. De wielerronde van Wijdenes op 18 juni 1989 werd wel een hele langzame wedstrijd voor de fanfare oftewel bijna blauwe lippen van de vele marsen die er gespeeld moeten worden. Moest de schade van het vorige jaar ingehaald worden?