De repetitielokalen

Het eerste repetitielokaal was het klaslokaal van de lagere school. Maar het was lastig dat voor elke repetitie alle stoelen en banken aan de kant geschoven moesten worden en aan het einde van de repetitie alles weer op zijn plaats moest. Daarom werd vanaf maart 1903 gerepeteerd in het café van de heer Kool. Dit café, en tevens kolfbaan, ging later over in verschillende handen.

Op 27 juni 1977 werd tijdens de bestuursvergadering de repetitieruimte uitvoerig besproken. Omdat aan het café een restaurant is toegevoegd is gevraag om de repetitieavond naar de woensdag te verschuiven. Om diverse redenen is het voor Ons Genoegen niet mogelijk om aan dit verzoek te voldoen. In een onderhoud met de burgemeester is bekeken of het mogelijk is om in de gymzaal te oefenen. Als de nieuwe sportzaal gereed is is het misschien mogelijk om van het gymnastieklokaal een eigen clublokaal te maken.
Op 29 juni wordt bij de opening van het restaurant een oude altsax aangeboden door burgemeester Engelvaart met de uitspraak dat de altsax evenals de fanfare nog lang gebruik kunnen maken van het café. Aangezien het restaurant niet de gehele week open is zal er toch op donderdag gerepeteerd kunnen worden in het café.

Op 29 augustus vond een bespreking plaats over de bestemming van het oude gymnastieklokaal. B&W vergadert op 13 september over de bestemming. De kerk in Oosterleek is geen alternatief en het café daar is te klein. Na een aantal weken te hebben gerepeteerd in de schuur van J. Hooyboer wordt er vanaf 29 september 1977 gerepeteerd in het oude gymlokaal. Er gaat nog wel een brief naar B&W, om gekend te worden in de verbouwplannen, met name met betrekking tot de akoestiek. Na de verbouwing wordt het gezamenlijk gebruikt met de crèche en de bibliotheek.
Deze is qua akoestiek niet helemaal goed en daarom wordt er in september 1978 door een aantal leden hard gewerkt en een gedeeltelijk geluiddempend plafond aan te brengen.

Op 25 september 1979 vond de opening plaats van de verbouwde gymzaal welke daarvoor in gebruik was als lagere school en nu als onderkomen dient voor de bibliotheek, de peuterspeelzaal en Ons Genoegen.  De onthulling van het naambord “De Drieslag” werd verricht door het oudste lid van Ons Genoegen dhr. Slagter en de peuter Edo Rooker.

In januari 1981 is de hal van de Drieslag verfraaid met het oorspronkelijke wapen van Wijdenes dat eens de gevel van het raadhuis sierde. Dank aan de gever en laten we er voor zorgen dat deze herinnering aan de gemeente Wijdenes een mooie plaats houdt in Wijdenes.

Op 22 mei 1986 wordt er gestart dooreen comité bestaande uit leden van verschillende verenigingen om een nieuw dorpshuis in Wijdenes voor alle verenigingen van de grond te krijgen. Op 29 september werd het ontwerp van het gemeenschaphuis in Wijdenes aangeboden aan B&W.

24 februari 1988 wordt er in het Wapen van Wijdenes uitleg gegeven over het nieuwe clubgebouw aan de gymnastiekzaal. Dhr. Gerrit Bruin verteld dat er in de laatste maanden erg veel bereikt is en dat het zo is ingedeeld dat er plaats is voor alle verenigingen. Op 25 februari zal de gemeenteraad erover beslissen.

De eerste symbolische paal van het verenigingsgebouw werd door dhr. L. Cornelius, voorzitter van het accommodatie comité, op 25 juni 1990 de grond ingeslagen.

Het verenigingsgebouw krijgt in oktober 1990 al aardig gestalte. De stoelenactie heeft ƒ 9.000,- opgebracht en de braderie ƒ 5.000,- het comité is nu druk bezig met de inrichting van het gebouw. 19 oktober wordt er even een nummertje geblazen door Ons Genoegen om de akoestiek te testen. Voorlopige uitslag, goed.

Na een periode van 5 jaar is het accommodatie comité erin geslaagd een nieuw verenigingsgebouw voor het dorp te realiseren. Op 12 december 1990 wordt de eerste repetitie van Ons Genoegen hier gehouden. Op 14 december wordt het officieel geopend door mevr. Schoenmaker-Roemer (het oudste en trouwste lid van de plattelandsvrouwen), nadat wethouder van Doorn de naam ‘de Wiekslag’ heeft onthuld.