1900-1910 Het begin

Op 9 september 1900 kwam een aantal heren bijeen in de scheersalon van Bas Roemer. Het doel: oprichting van een fanfarekorps. Het duurde niet lang voor de heren het eens waren en de oprichting was daarmee een feit. De heer J. Balk werd tot directeur van het kersverse korps benoemd. Het reglement werd vastgesteld, de bestuursleden benoemd en de naam “Ons Genoegen” gekozen. Een schoollokaal deed aanvankelijk dienst als repetitielokaal, maar omdat het lastig was elke keer de stoelen en banken aan de kant te schuiven, werd al snel verhuisd naar een pand van de heer Kool.

Van links naar rechts, op de achterste rij: L. Koeman, O. Krul, J. Bruin, B. Roemer, P. v.d. Oord, J. Noorderloos en A. Groot. Op de middelste rij: S. Meurs, K. Bruin, J. Leeuwrik, dirigent M. Bakker, G. Timmerman, T. Houter, en D. Eilander. Op de voorste rij: P. de Hart, H. Zwagerman, J. Bennemeer, H. Leeuwrik, W. Roos en een oonbekende. De man met de grote trom is K. Roos.

Uit de notulen over het eerste ‘studiejaar’ blijkt dat het bespelen van een instrument en alles wat daar mee te maken heeft in het begin niet altijd gemakkelijk ging, maar dat het met goede wil en veel geduld wel te leren is. Het ledental bij de oprichting was zestien, maar in de loop van 1901 meldden zich nog drie leden, zodat het totaal op 19 leden kwam.

De contributie bedroeg in die dagen 50 cent per maand. De eerste uitvoering onder leiding van de heer J. Balk, vond plaats op 26 december 1902. Het programma bestond afwisselend uit muziek, voordrachten en toneelstukjes. In 1902 werd na het overlijden van de heer J. Balk het directeurschap overgenomen door de heer M. Bakker.

Het Stedelijk Muziekkorps van Purmerend nodigde Ons Genoegen uit om deel te nemen aan een concours op 16 augustus 1908. Op dit concours werd, boven verwachting, de vijfde prijs behaald en Ons Genoegen ontving een kleine zilveren medaille. Voor de medailles, takken en lauwerkransen die gewonnen waren moest een mooi vaandel komen. Dit vaandel werd in juni 1910 aan Ons Genoegen overhandigd.