Warm-Up

Inhoudsopgave
Warm-Up
De Prewarm-up
De Ademhaling
Twee manieren van ademhalen
Oefening 1
Oefening 2
Oefening 3
Oefening 4
Oefening 5
Alle pagina's
Het doel van het warm blazen (warm-up) is de coördinatie tussen de adem, lippen en in laatste instantie de tong te optimaliseren. Begin met lange tonen in het middenregister. Deze worden dan verbonden door middel van langzame glissandi. Begin deze tonen met een aanzet zonder tond (HA). Dit i.v.m. eventuele verkramping bij het aanzetten met de tong. Bovendien maakt deze manier van aanzetten je meer bewust van de correcte lipstand (embouchure) en de correcte snelheid van de luchtstroom. Haal op de juiste manier adem (zie prewarm-up) en zorg er voor dat de luchtstroom direct de juiste snelheid heeft. Geen buiknoten! Maak de lucht zo warm mogelijk en streef naar een optimale trilling tussen boven- en onderlip. Dit zal dan resulteren in een mooie volle toon.

Tijdens deze oefeningen is het aan te bevelen met een constante ritmische puls te werken. Is dit in het begin moeilijk, dan wordt aangeraden een metronoom te gebruiken. Werk met een variabele tempo, maar probeer te werken vanuit een rustige tempi.

Sommige lage oefeningen kunnen wat sneller gespeeld worden dan die in het midden- en hoge register. Na de eerste oefeningen het HA aanzet gespeeld te hebben, gaan we verder met aanzetten met de tong. Vergeet nooit dat de tong alleen maar een articulatie functie heeft! (DA, TA, GA, LA, etc.).

Haal adem op een ritmische manier (als een opmaat) en time de tong op het uitblazen van de lucht. Zet de tong nooit van te voren vast achter de tanden. Dit kan er voor zorgen dat de ingenomen lucht zich achter de tong op een verkrampte manier kan ophopen en dit heeft bij vele van ons het resultaat van stotteren tot gevolg. Ontspanning en timing!

Laatst aangepast op woensdag 10 juni 2009 10:06