Fanfarekorps Ons Genoegen Wijdenes

Zaterdag 9 juli herdenken wij met het organiseren van een verenigingsmarkt en concert ons erelid Gerrit Bruijn

Gerrit was (ere)lid van Ons Genoegen en vooral een man van het dorp. Op 8 augustus 2021 is hij helaas overleden, zonder zijn ‘to-do’ lijstje te hebben kunnen afmaken welke hij zich voor zijn 80ste verjaardag had gesteld.

Ter nagedachtenis aan Gerrit willen wij deze dag organiseren: van het dorp, op het dorp, voor het dorp. In herinnering van Gerrit is er een muziekstuk gecomponeerd door Leon Vliex getiteld “Mister OG”.

Wij willen voor deze dag, naast het organiseren van een verenigingsmarkt, ook een reünie orkest samenstellen bestaande uit oudleden van Ons Genoegen en ‘s avonds een concert geven waar wij dit nummer voor het eerst ten gehore zullen brengen.

Verenigingsmarkt

Voor deelname aan de verenigingsmarkt hebben alle verenigingen op Wijdenes een brief gekregen.
In deze brief wordt er verwezen naar een online formulier om de vereniging aan te melden.

Uw aan- of afmelding zien wij graag voor 1 mei 2022 tegemoet.

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen via ons algemene e-mail adres: verenigingsmarkt@fanfarewijdenes.nl       

Reünie orkest

Hoe mooi zal het zijn om samen met een groep enthousiaste muzikanten het muziekstuk ‘Mister OG’, dat ter nagedachtenis aan Gerrit Bruijn is gecomponeerd, ten gehore te brengen.

Alle oud leden en vaste invalkrachten – waar wij het woonadres van hebben kunnen achterhalen – hebben een brief mogen ontvangen waarin zij uit worden genodigd deel te nemen aan het samen te stellen reünie orkest.

Om de interesse te peilen voor het reünie orkest willen wij u vragen om via onderstaand link, die verwijst naar een online formulier, aan te geven of u wel of niet deel wilt nemen.

Ook als je niet mee wilt spelen, misschien alleen wilt komen luisteren of voor deze keer helemaal niet in de gelegenheid bent willen wij vragen het formulier in te vullen.

Graag zien wij je reactie voor 8 mei 2022 tegemoet.

Voor meer informatie kunnen jullie contact opnemen via ons algemene e-mail adres: reunie@fanfarewijdenes.nl

Programma zaterdag 9 juli

Verenigingsmarkt  13:00 – 16:00 uur

Locatie: het plein bij de Wiekslag en de Roelof van Wienesse school

Alle clubs, verenigingen, stichtingen uit Wijdenes en Oosterleek kunnen zicht presenteren om zo te laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn (en om misschien nieuwe leden te werven).

Het dorp heeft inmiddels vele nieuwe bewoners en zeker met Plan Sally kunnen wij ook weer nieuwe bewoners begroeten in Wijdenes.

Orkest

16:00 – 17:30 uur: repetitie
18:00 – 19:00 uur: gezamenlijk eten
19:30 uur: klaar maken voor concert

20:00 uur: aanvang concert

20:45 uur: pauze
21:15 uur: reünie orkest
22:00 uur: einde concert en gezellig nazitten

© Copyright - Fanfarekorps Ons Genoegen